วีดีโอสาธิต

Sort By:  
แนะนำ HIMAX รุ่น VX-66 (สมัครเล่น)
แนะนำ HIMAX รุ่น VX-66 (สมัครเล่น)

แนะนำ HIMAX (ไฮแม็ก) IP 67 : กันน้ำ รุ่น VX-66

Posted by HIMAX Communication on Wednesday, February 10, 2016
Unbox วิทยุสื่อสารกันน้ำ VX-65
Unbox วิทยุสื่อสารกันน้ำ VX-65

แนะนำสินค้า HIMAX (ไฮแม็ก) IP 67 : กันน้ำ รุ่น VX-65

Posted by HIMAX Communication on Wednesday, February 10, 2016
ทดสอบความแข็งแกร่ง HIMAX รุ่น VX-65 (VX-65)
ทดสอบความแข็งแกร่ง HIMAX รุ่น VX-65

ทดสอบความแข็งแกร่งของ HIMAX รุ่น VX-65

Posted by HIMAX Communication on Wednesday, February 10, 2016
แนะนำฟั่งก์ชั่น VX-65
แนะนำฟั่งก์ชั่น VX-65

แนะนำวิทยุสื่อสาร HIMAX (ไฮแม็ก) IP 67 : กันน้ำ

Posted by HIMAX Communication on Wednesday, February 10, 2016
Per Page      1 - 4 of 4
  • 1